Moln8 banner

PROGRAM

pdf-wt8p.png Ladda ner programmet som PDF
 

Torsdag 20 maj

08.30 - 08.45   VÄLKOMMEN
08.50 - 09.30   Keynote: Framtidens utmaningar, Agenda 2030 
Lisbeth Slunga Järvholm, professor, Hållbar hälsa, Umeå universitet
09.40 - 10.20   Keynote: Begreppet hållbarhet 
Kalle Grill, lektor och docent i filosofi, Umeå universitet
10.20 - 10.40   KAFFE
10.40 - 12.00   Session – Covid-19  
Samhällsspridning av covid-19 - Joacim Rocklöv

Luftvägsvirus på arbetsplatser - Jakob Löndahl
12.00 - 13.00   LUNCH
13.00 - 13.40   Keynote: Hållbart arbetsliv - går det att mäta? 
Pål Molander, chef, STAMI
13.50 - 15.10   Session – Unga i arbetslivet 
Ungas introduktion i arbetslivet - Petter Gustavsson

HINTA - Hälsosamt INTräde i Arbetslivet – Katrin Dierschke
15.10 - 15.30   KAFFE
15.30 - 16.50   Session - Hälsoekonomi 
Lönar sig god arbetsmiljö? -  Malin Lohela Karlsson  

Att avgöra kostnadseffektiviteten för preventiva program – Lars Lindholm
     
Fredag 21 maj

08.20   ÖPPNING AV DAGEN
08.30 - 09.20   Session – Omgivningsmiljö under pandemi
Vad har vi lärt av nedstängningens effekter på luften? – Christer Johansson

Luftföroreningar, luftvägsvirus och Covid-19 – Anna Oudin/Bertil Forsberg
09.20 - 10.00   Keynote: Promoting planetary health through sustainable environments
Paul Wilkinson, professor, London School of Hygiene & Tropical medicine         
10.00 - 10.20   KAFFE
10.20 - 12.00   Session – Interventioner på arbetet
Evidensbaserad praktik i företagshälsovård – Irene Jensen

Arbetsväxling för bättre arbetsmiljö – Laila Axelsson-Jonsson  

Fysisk aktivitet i kontorsmiljöer – Viktoria Wahlström
12.00 - 13.00   LUNCH

13.00 - 13.40


13:45 - 14:25

  Keynote: How achieve sustainable employability? 
Andreas Holtermann, professor, National Research Centre for the Working Environment, Köpenhamn

Keynote: Hur får vi till en förändring mot hållbart beteende? 
Annika Nordlund, lektor och docent på Institutionen för psykologi, Umeå Universitet
14:30 - 15:00   AVSLUT