Moln8 banner

PROGRAM

pdf-wt8p.png Ladda ner programmet som PDF
 

Observera att tiderna under livesändningen kan diffa några minuter framåt eller bakåt, så för att vara säker att inte missa något, gå in i sessionen/keynoteföreläsningen med några minuters marginal.

Mötet kommer att genomföras som ett Microsoft Teams live event. Länkar för att komma
in på mötet kommer att skickas ut till anmälda deltagare några dagar innan mötet.
Om man vill ställa frågor till föreläsare kommer det att vara möjligt genom en chat-funktion.

På förmiddagarna kommer Sofia Åhman, känd från SVT att ha pausgympa.

portratt-85qh.jpg
Torsdag 20 maj

08.30 - 08.45   VÄLKOMMEN
Annika Nordin-Johansson
    Moderator: Annika Nordin-Johansson
08.45 - 09.30   Keynote: Framtidens utmaningar, Agenda 2030 
Lisbeth Slunga Järvholm, professor, Hållbar hälsa, Umeå universitet
09.40 - 10.20   Keynote: Begreppet hållbarhet 
Kalle Grill, lektor och docent i filosofi, Umeå universitet
10.20 - 10.40   KAFFE - Pausgympa med Sofia Åhman, känd från SVT
    Moderator: Bertil Forsberg
10.40 - 12.00   Session – Covid-19  
Samhällsspridning av covid-19 - Joacim Rocklöv

Luftvägsvirus på arbetsplatser - Jakob Löndahl
12.00 - 13.00   LUNCH
    Moderator: Annika Nordin-Johansson
13.00 - 13.40   Keynote: Hållbart arbetsliv - går det att mäta? 
Pål Molander, chef, STAMI
    Moderator: Ingrid Liljelind
13.50 - 15.10   Session – Unga i arbetslivet 
Ungas introduktion i arbetslivet - Petter Gustavsson

HINTA - Hälsosamt INTräde i Arbetslivet – Katrin Dierschke
15.10 - 15.30   KAFFE
    Moderator: Hedi Katre Kriit
15.30 - 17.00   Session - Hälsoekonomi 
Lönar sig god arbetsmiljö? -  Malin Lohela Karlsson  

Att avgöra kostnadseffektiviteten för preventiva program – Lars Lindholm
     
Fredag 21 maj

08.20   ÖPPNING AV DAGEN
Annika Nordin-Johansson
    Moderator: Lars Modig
08.30 - 09.30   Session – Omgivningsmiljö under pandemi
Vad har vi lärt av nedstängningens effekter på luften? – Christer Johansson

Luftföroreningar, luftvägsvirus och Covid-19 – Anna Oudin/Bertil Forsberg
    Moderator: Lars Modig
09.30 - 10.10   Keynote: Promoting planetary health through sustainable environments
Paul Wilkinson, professor, London School of Hygiene & Tropical medicine         
10.10 - 10.30   KAFFE - Pausgympa med Sofia Åhman, känd från SVT
    Moderator: Maria Öhrn
10.30 - 12.15   Session – Interventioner på arbetet
Psykisk ohälsa i arbetslivet – Gunnar Bergström

Arbetsväxling för bättre arbetsmiljö – Laila Axelsson-Jonsson  

Fysisk aktivitet i kontorsmiljöer – Viktoria Wahlström
12.15 - 13.00   LUNCH
    Moderator: Annika Nordin-Johansson

13.00 - 13.40


13:45 - 14:25

  Keynote: How achieve sustainable employability? 
Andreas Holtermann, professor, National Research Centre for the Working Environment, Köpenhamn

Keynote: Hur får vi till en förändring mot hållbart beteende? 
Annika Nordlund, lektor och docent på Institutionen för psykologi, Umeå Universitet
14:30 - 15:00   AVSLUT
Annika Nordin-Johansson