Moln8 banner

POSTER


Vill du bidra med en poster/presentation på Vårmötet 2020?

Har du genomfört en studie eller ett utvecklingsprojekt? Då har du möjlighet att skicka in ett kort abstrakt (max 400 ord, typsnitt Arial, 12 pt; helst på svenska). Alla posterpresentatörer kommer även under postersessionen på torsdag 14/5 kl 16:00-17:00 få ge ett sk ”speed talk” på 3 min, med 2-3 powerpointbilder. Om det blir många bidrag väljs de mest relevanta ut av Sektionen för Arbets- och miljömedicin, som ansvarar för postersessionen under Vårmötet 2020.

Skicka ditt bidrag senast 28 februari till karl.forsell@regionvasterbotten.se.
OBS! Ämnesraden ska märkas med ”Poster Vårmöte 2020”.