Moln8 banner

MODERATORER

 

Annika Nordin-Johansson - Huvudmoderator
Verksamhetschef Arbets- och Beteendemedicinskt centrum, Region Västerbotten


Bertil Forsberg

Professor, Avdelningen för hållbar hälsa, Umeå universitet

 

Ingrid Liljelind
Yrkeshygieniker, Arbets- och miljömedicin, Umeå

 

Hedi Katre Kriit
Doktorand, Avdelningen för hållbar hälsa, Umeå universitet

 

Lars Modig
Yrkeshygieniker, Arbets- och miljömedicin, Umeå

 

Maria Öhrn
ST-läkare, Arbets- och miljömedicin, Umeå