Moln8 banner

KEYNOTES

 

Framtidens utmaningar, Agenda 2030

Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare och professor i arbetsmedicin vid Umeå Universitet

lisbeth-slunga-jarvholm-foto-tohr-nilsson-s30g.jpg

Lisbeth är professor vid avdelningen Hållbar hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet. Hennes forskningsområde handlar om hur vi kan förebygga arbetsrelaterad ohälsa och utveckla hållbara och hälsofrämjande arbetsmiljöer, både vad gäller fysisk,  organisatorisk och social miljö. Hon forskar också om hälsoeffekter av naturmiljöer och hur naturen kan användas på ett hållbart sätt inom rehabilitering och hälsopromotion.


Begreppet hållbarhet

Kalle Grill, lektor och docent i filosofi, Umeå universitet


Kalle Grill är docent och lektor i filosofi vid Umeå universitet. Han disputerade vid KTH 2009. Hans forskning har tidigare kretsat kring värdekonflikter, folkhälsa och respekt för människors vilja. Han har på senare år intresserat sig mer för framtidsfrågor och leder just nu ett forskningsprojekt om hållbarhetsbegreppet. Vilka är dessa framtida människor som ska ha möjlighet att uppfylla sina behov? Hur ska vi se på vår roll i att påverka vilka och hur många de är? Kalle har också arbetat med att sprida filosofiska perspektiv och metoder utanför seminariet och akademin. Han tror att alla människor bör och behöver brottas med etiska och existentiella frågor.
 
 
Hållbart arbetsliv - går det att mäta?

Pål Molander, chef, STAMI

Pål Molander är chef vid det nationella forskningsinstitutet för arbetsmiljö- och hälsa på Norska statens arbetsmiljöinstitut (STAMI). STAMI ligger under det norska arbets- och socialministeriet och har cirka 140 anställda. Molander har haft en tjänst som professor vid Universitetet i Oslo i över tio år och är en välkänd och populär talare i Norge. Han sitter och har suttit i en mängd råd och kommittéer inom arbetsmiljöområdet i Norge såväl som internationell. Han ledde senast den norska expertgruppen som har gått igenom arbetshälsovårdssystemet i Norge.

Promoting Planetary Health through Development of Sustainable Urban Environments
Paul Wilkinson, Professor of Environmental Epidemiology, London School of Tropical Medicine and Hygiene.

pw-hkcl.jpg

He studied medicine at Oxford University and then spent several years in hospital medicine in London before taking up an epidemiological research post at the UK National Heart & Lung Institute. From there he moved to the London School of Hygiene and Tropical Medicine, where he is doing research on climate change and health, health effects of environmental pollution, urban health, including housing, and sustainable development. He is a part of the Centre on Climate Change and Planetary Health.
 
 
Do we need new approaches for workplace health and employability?
Andreas Holtermann, PhD
                                                                                 
 
Andreas has a master in Human Movement Science and PhD in Health Science from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway. Since 2008, he has been holding positions as Post-doc, Senior researcher, and currently Professor at the National Research Centre for the Working Environment, Copenhagen, Denmark. His main field of research is on occupational physical activity and health, and prevention of musculoskeletal disorders at the workplace.
Andreas has been a principal investigator on several workplace intervention studies for promoting health, work ability and well-being among several occupational groups. Recently, he has worked on “the Goldilocks principle” of how work can be designed in different jobs to be “just right” (not too much or too less of physical activity and sedentary time) for directly promoting well-being, health, fitness and employability.
 
 
Hur får vi till en förändring mot hållbart beteende?
Annika Nordlund, docent och prefekt vid Institutionen för psykologi, samt forskningsledare för Transportforskningsenheten vid Umeå Universitet.


Annika Nordlund, docent och prefekt vid Institutionen för psykologi, samt forskningsledare för Transportforskningsenheten vid Umeå Universitet. Vid TRUM studeras transporter och resande huvudsakligen med fokus på mindre enheter som individer, hushåll och företag. Forskningsområden rör bl. a effekten av värderingar och attityder på viljan till generellt och specifikt miljövänligt beteende och medvetenhet och färdmedelsval. Forskningsområden är 1) effekten av värderingar, attityder, miljömedvetenhet och normer på; viljan till generellt och specifikt miljövänligt beteende, viljan att stödja införandet av strukturella lösningar, inställningen till framtidens skog och skogsskötsel samt alternativa motiv till valet att agera miljövänligt. 2) Färdmedelsvalet som ett rutinmässig beslut. Hur vanor att använda olika färdmedel kan förändrad genom ökad medvetenhet i beslutssituationen och hur effekten av en ökad medvetenhet påverkar relationerna mellan attityder, vanor och beteende.