Moln8 banner

FÖRENINGSMÖTEN

 

Onsdag 13 maj
 
Förening
 
Lokal
 
Kontaktperson
13:00-17:00
  SYMF-möte  
Kiselsalen, NUS
 
bodil.bjor@regionvasterbotten.se
13:00-17:00
  ST-läkarmöte  
Gråstenen, NUS
 
marie.halen@regionvasterbotten.se
15:00-17:00
  Nätverksträff AMM+FHV-ergonomer  
Peterson Berger, Folkets Hus
 
gunilla.dahlgren@regionvasterbotten.se
12:00-17:00
 
Planeringsmöte riksföreningen för företagssköterskor 
 
Oden, Folkets Hus
 
maria.sjoberg@avonova.se
13:00-17:00
 
Chefsmöte AMM
 
Konferensrummet, AMM
 
lars.modig@regionvasterbotten.se
13:00-17:00
 
FTF årsmöte
 
Balder, Folkets Hus
 
Mats_Andersson@golder.se
13:00-17:00
  Miljömedicinskt möte  
Nanna, Folkets Hus
 
karl.forsell@regionvasterbotten.se
15:00-17:00
  HINTA-möte  
Rist, Folkets Hus
 
helen.bertilsson@regionvasterbotten.se
             
Torsdag 14 maj
         
17:15-18:15
 
SAMF årsmöte
 
Loke, Folkets hus
 
kristina.jakobsson@amm.gu.se
17:15-18:15
 
ARM-möte
 
Oden, Folkets Hus
 
karl.forsell@regionvasterbotten.se
17:15-18:15
 
Årsmöte riksföreningen för företagssköterskor
 
Idun, Folkets Hus
 
maria.sjoberg@avonova.se
17:15-18:15
 
SYMF årsmöte
 
Nanna, Folkets Hus
 
bodil.bjor@regionvasterbotten.se
17:15-18:15
 
SLAMM årsmöte
  Gere, Folkets Hus  
anne.farbrot@amm.gu.se
17.15-18.15
 
Nätverksträff psykologer
  Freke, Folkets Hus  
karin.l.nilsson@sll.se

 

SYMF – Svensk yrkes- och miljöhygienisk förening

SAMF –Arbets- och Miljömedicinsk Förening

ARM – Sektionen för Arbets- och Miljömedicin

FTF – Föreningen Teknisk Företagshälsovård

SLAMM – Svenska Laboratorier för Arbets- och Miljömedicin