Moln8 banner

Hej och välkomna till ett digitalt möte!

 

På grund av rådande situation med Covid-19 bjuder vi in till ett digitalt arbets- och miljömedicinskt vårmöte 20-21/5, 2021.

Mötet riktar sig till medarbetare inom företagshälsovård, arbets- och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vid konferensen tas teman upp som bl. a. rör covid-19, unga i arbetslivet, hälsoekonomi, interventioner och hälsoeffekter av luftföroreningar. Det blir ett spännande forum för kunskapsspridning. 


Gå in och anmäl er nu!


Viktiga Datum

  • Anmälan öppnar

november 2020

  • Sista dag för Early Bird

22 februari 2021

  • Anmälan stänger

30 april 2021