Moln8 banner

Hej och välkomna till ett digitalt möte!

 

På grund av rådande situation med Covid-19 bjuder vi in till ett digitalt arbets- och miljömedicinskt vårmöte 20-21/5, 2021.

Mötet riktar sig till medarbetare inom företagshälsovård, arbets- och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vid konferensen tas teman upp som bl. a. rör covid-19, unga i arbetslivet, hälsoekonomi, interventioner och hälsoeffekter av luftföroreningar. Det blir ett spännande forum för kunskapsspridning. 

Mötet kommer att genomföras som ett Microsoft Teams live event. Länkar för att komma in på mötet kommer att skickas ut till anmälda deltagare några dagar innan mötet. Om man vill ställa frågor till föreläsare kommer det att vara möjligt genom en chat-funktion.


Gå in och anmäl er nu!


Viktiga Datum

  • Anmälan öppnar

november 2020

  • Sista dag för Early Bird

22 februari 2021

  • Anmälan stänger

7 maj 2021